Plezier en stimulering omgeving

Gepassioneerde vrijwilligers

Toegankelijk voor iedereen

Leuk en lonend

Handboogschutterij Landmans Unie

Dit zijn wij, de leden

Handboogschutterij Landmans Unie heeft leden in de leeftijd van 10  tot 85 jaar met inschrijvingen variërend van heel recent tot lidmaatschappen van meer dan 40 jaar.  We zijn een gevarieerd gezelschap van mannen en vrouwen en we schieten met verschillende handboog types : recurve boog, compound boog, longbow, barebow. 

Volgens traditie handhaven we eretitels zoals keizer, koning, ridder en vaandeldrager. Elk jaar wordt hiervoor opnieuw gestreden.

Een rijke historie

Handboogschutterij Landmans Unie is opgericht op 5 juni 1843 in café Jan Geerts te Schijndel. De naam Landmans Unie is gekozen omdat de meeste schutters boeren of boerenknechten waren en op het land werkten. Vandaar de naam “Landman”. “Unie” moest het verbond symboliseren. Helaas is er over de vroege historie van de vereniging weinig bewaard gebleven door bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.

In 1993 ontving onze club het predicaat ‘Koninklijk’ van Hare Majesteit Beatrix, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau. 

Wat wij belangrijk vinden

Bij handboogschietvereniging LandmansUnie in Schijndel streven we ernaar een veilige, leuke en ondersteunende omgeving te bieden voor boogschutters van alle leeftijden, niveaus en mogelijkheden. Onze 180 jaar oude club wordt volledig gerund door vrijwilligers en zet zich in om elk lid te helpen zijn doelen te bereiken – of ze nu meedoen aan lokale wedstrijden of zelfs aan de Olympische Spelen. Naast het presteren is de onderlinge band die de leden met elkaar hebben net zo belangrijk. Wij maken het onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen kan genieten van de boogschietsport!

 

world-archery-federation-wa-seeklogo.com_

World Archery, is de internationale, overkoepelende organisatie voor het boogschieten. Er zijn meer dan 150 nationale bonden bij aangesloten, waaronder de Koninklijke Belgische Federatie voor Handboogschieten en de Nederlandse Handboog Bond en daarmee ook automatisch Landmans Unie Schutterij.

Logo_NHB

De Nederlandse Handboog Bond (NHB) is opgericht op 5 maart 1922 en stelt zich ten doel het laten beoefenen en bevorderen van de handboogsport in al haar verschijningsvormen in Nederland. Ze zet zich in haar hoedanigheid als overkoepelende sportbond in voor zowel de topsport als de breedtesport binnen de handboogwereld. 

Het bestuur van LMU

Het bestuur van de handboogschutterij Landmans Unie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de richting en strategie van de vereniging en het waarborgen van een veilige en plezierige omgeving conform de gedragsregels opgesteld door de NHB  voor alle leden. Dit omvat taken zoals het opstellen van beleid en procedures, het beheren van de financiën, het organiseren van evenementen en trainingen, het werven van nieuwe leden en het onderhouden van contacten met andere verenigingen, de Nationale Handboog Bond en andere belanghebbenden. 

Na een maandelijkse bestuursvergadering worden de leden geïnformeerd d.m.v. een nieuwsbrief.

Robert Jan van Gogh voorzitter

Robert Jan van Gogh - Voorzitter

Jolanda van Gogh - secretaresse secretaris

Jolanda van Gogh - Algemeen bestuurslid

Paul Mols - Penningsmeester

Paul van de Brand - Secretaris

Frans Schaap - nAlgemeen bestuurslid

Frans Schaap - Algemeen bestuurslid