Vlooienmarkt 2021

Helaas is het bestuur van Landmans Unie tot de beslissing gekomen om de vlooienmarkt van november 2021 uit te stellen tot maart 2022. De huidige wisselingen in maatregelen met betrekking tot COVID-19 ligt hieraan ten grondslag. Om eventuele teleurstelling bij een verstrenging van de maatregelen te voorkomen hebben we ervoor gekozen te kiezen voor zekerheid.

Het bestuur van Landmans Unie.